எதிர்வரும் வாரத்தில் 40 மில்லியன் முட்டைகள் இறக்குமதி!

எதிர்வரும் வாரத்தில் 40 மில்லியன் முட்டைகள் இறக்குமதி!

பண்டிகை காலத்திற்காக எதிர்வரும் வாரத்தில் 40 மில்லியன் முட்டைகள் இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட உள்ளதாக அரச வர்த்தக சட்ட கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி தட்டுப்பாடு இன்றி ஒரு முட்டையை 43 ரூபாவிற்கு நுகர்வோருக்கு விற்பனை செய்ய முடியும் என அதன் தலைவர் ஆசிரி வலிசுந்தர தெரிவித்துள்ளார்.

CATEGORIES
TAGS
Share This