இலங்கை விமானப் படையின் 73ஆம் ஆண்டு நிறைவு இன்று!

இலங்கை விமானப் படையின் 73ஆம் ஆண்டு நிறைவு இன்று!

விமானப் படையின் 73ஆம் ஆண்டு நிறைவு இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

இதற்காக அக்குரேகொட விமானப் படை முகாமில் விசேட நிகழ்வுகள் இன்று இடம்பெறுகின்றன.

இதன்போது மரியாதை அணிவகுப்பும் இடம்பெறவுள்ளது

CATEGORIES
TAGS
Share This