பொதுக் கடனை நிர்வகிக்க சுதந்திரமான அமைப்பு!

பொதுக் கடனை நிர்வகிக்க சுதந்திரமான அமைப்பு!

இலங்கை மத்திய வங்கியிடமிருந்து பொதுக் கடனை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை நீக்கி, நிதியமைச்சின் கீழ் தனியான சுயாதீன நிறுவனத்தை நிறுவ அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

பொதுக் கடன் முகாமைத்துவ முகவர் (PDMA) எனப்படும் இந்த அலகை நிறுவுவதற்கு மத்திய வங்கி நிதி அமைச்சுக்கு உதவும்.

நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படும் உத்தேச பிடிஎம்ஏ, நாட்டின் பொதுக் கடனை நிர்வகிப்பதற்கான ஒரே அதிகாரமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்கவின் கூற்றுப்படி, பொதுக் கடன் முகாமைத்துவச் சட்டம் 2024 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் இயற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது பிடிஎம்ஏ ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும், இது டிசம்பர் 2024 க்குள் செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நிதி அமைச்சின் கீழ் அத்தகைய சுயாதீன நிறுவனத்தை அமைப்பதன் நோக்கம் பொதுக் கடன் மேலாண்மை அல்லது பொதுக் கடன் சேவையை மிகவும் உகந்த அளவில் மேற்கொள்வதாகும்.

CATEGORIES
TAGS
Share This