சர்வதேச சந்தையில் சீனி விலை அதிகரிப்பு!

சர்வதேச சந்தையில் சீனி விலை அதிகரிப்பு!

சர்வதேச சந்தையில் சீனியின் விலை 2.89 வீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.

சீனி உற்பத்தியில் உலகின் முன்னணி நாடான பிரேஸிலில் உற்பத்திகள் குறைவடைந்துள்ளதுடன், இந்தியாவில் சீனி உற்பத்தி 9 வீதத்தால் குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

சீனி ஏற்றுமதிக்கு இந்தியா விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகள் காரணமாகவும் சீனி விலை அதிகரிப்புக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளன.

CATEGORIES
TAGS
Share This