புலமைப்பரிசில் பரீட்சை – பாடசாலை ரீதியிலான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியானது!

புலமைப்பரிசில் பரீட்சை – பாடசாலை ரீதியிலான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியானது!

கல்வியாண்டு 2023 இற்கான 5 ஆம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில், இந்த ஆண்டுக்கான 6 ஆம் தரத்தில் மாணவர்களை பாடசாலைகளுக்கு சேர்த்துக்கொள்வதற்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

பாடசாலைகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள வெட்டுப்புள்ளிகள் தொடர்பான தகவல்களை கல்வி அமைச்சின் இணையத்தளத்தில் (www.moe.gov.lk) பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

CATEGORIES
TAGS
Share This